Website: J. Brouwers

Wandeling door het verleden en een stap in de toekomst

Gemengd koor “Novi Cantus” heeft in de loop der jaren van haar bestaan nogal de nodige belevenissen gekend. Koor Sinds de oprichting heeft ons koor wisselingen gekend van dirigenten, maar ook zoals bij elke vereniging hebben wij helaas afscheid moeten nemen van leden die overleden zijn of door leeftijd genoodzaakt waren te stoppen, daarnaast nemen leden soms ook afscheid omdat ze een andere uitdaging zoeken. Echter dit heeft ons koor niet doen verzwakken, de hechte samenwerking tussen dirigente Peggy en de leden, worden potentiële zangers en zangeressen geïntereerd om bij zich ons aan te sluiten. Op dit moment zijn wij met ruim 40 zangers en zangeressen en is er uitstekende balans tussen sorpaan - alt - tenor -bas stemmen. Door de muziekkeuze van Peggy, blijft het koor een frisse uitstraling hebben, waardoor ook naar de toekomst succes verzekerd is. Zaal De repetities moesten plaatsvinden in een zaal die tevens als gymlokaal van de lagere school moest fungeren. Concerten werden uitgevoerd in de zaal van Café/Zaal Bongaerts, voorwaarde was dat de leden zelf de zaal moesten aankleden. Na jaren was het eindelijk zover en werd een nieuwe zaal gebouwd (t.w. Multi Funcitioneel Centrum “Laakerhoes”). Doordat verschillende verenigingen hiervan gebruik maken, moest de accoustiek aangepast worden, waardoor ons koor bij concerten een andere hoek van de zaal moet kiezen, hetgeen natuurlijk niet optimaal is. Met improvisatie lukt het ons steeds weer ook hiervoor een goede oplosssing te vinden en kunnen wij de toehoorder toch een kwalitatief goed concert aan- bieden. Concerten Elk jaar verzorgen wij in het Laakerhoes een concert, waarbij wij ernaar streven elk concert een speciaal tintje te geven, door deelname van andere koren, maar ook door gastoptredens van muziekgezelschappen en zelfs solisten. Ook kerstconcerten zijn elk jaar weer een succes, deze vinden in plaats in de kerk Onze Lieve Vrouwegeboorte in ons dorp, ook aan deze concerten leveren gastoptredens een mooie bijdrage. Wij beperken ons natuurlijk niet tot onze eigen concerten, maar nemen ook deel aan concerten van andere koren en muziekgezelschappen zelfs tot over de grens. Enkele de hoogtepunten waren o.a. ons concert in de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam en de deelname aan het OLKF (Open Limburgs Korenfestival) in de Oranjerie in Roermond. Ontspanning Naast goed en mooi zingen is het hoofdstuk ontspanning in ons koor heel belangrijk. De repetities worden serieus benaderd, maar tussentijds wordt er veel gelachen en ook optredens tijdens concerten worden met de nodige humor benaderd. Concertreizen hebben altijd als doel om de saamhorigheid te bevorderen. De reisdoelen voor en na optredens geven voor iedereen de mogelijkheid nieuwe plekjes te ontdekken. Zo hebben wij reizen naar Bad Honef en Mückeln (Eiffel in Duitsland) gehad, maar ook Brugge, Amsterdam en Middelburg komen in het rijtje voor. Een van de mooiste momenten zijn de jaarlijkse “Novi Cantus” feestavonden, waarbij onze eigen leden al dan niet met een artiest de avond organiseren en optredens verzorgen (live en m.b.v. karaoke). Financiën Tot slot ons financiële perikkelen. Naast de contributie die de leden in de kas storten, zullen er extra inkomsten gegenereerd moeten worden om grote uitgaven (piano, keyboard enz.) te kunnen opvangen. Hiertoe wordt tijdens ons concert b.v. een tombola gehouden, waarbij de prijzen door bedrijven in ons dorp en omliggende dorpen beschikbaar gesteld worden. Ook nemen wij deel aan de jaarlijks georganiseerde fietsroute van Bokkeriejers, door een z.g. Bokkesjtal te bemannen en de fietser versnaperingen en muziek aan te bieden, om geest en lijf weer op te peppen om de route te kunnen vervolgen.
VERENIGINGSZAAL “LAAKERHOES
Ohé en Laak

Wandeling door het verleden en

een stap in de toekomst

Gemengd koor “Novi Cantus” heeft in de loop der jaren van haar bestaan nogal de nodige belevenissen gekend. Koor Sinds de oprichting heeft ons koor wisselingen gekend van dirigenten, maar ook zoals bij elke vereniging hebben wij helaas afscheid moeten nemen van leden die overleden zijn of door leeftijd genoodzaakt waren te stoppen, daarnaast nemen leden soms ook afscheid omdat ze een andere uitdaging zoeken. Echter dit heeft ons koor niet doen verzwakken, de hechte samenwerking tussen dirigente Peggy en de leden, worden potentiële zangers en zangeressen geïntereerd om bij zich ons aan te sluiten. Op dit moment zijn wij met ruim 40 zangers en zangeressen en is er uitstekende balans tussen sorpaan - alt - tenor -bas stemmen. Door de muziekkeuze van Peggy, blijft het koor een frisse uitstraling hebben, waardoor ook naar de toekomst succes verzekerd is. Zaal De repetities moesten plaatsvinden in een zaal die tevens als gymlokaal van de lagere school moest fungeren. Concerten werden uitgevoerd in de zaal van Café/Zaal Bongaerts, voorwaarde was dat de leden zelf de zaal moesten aankleden. Na jaren was het eindelijk zover en werd een nieuwe zaal gebouwd (t.w. Multi Funcitioneel Centrum “Laakerhoes”). Doordat verschillende verenigingen hiervan gebruik maken, moest de accoustiek aangepast worden, waardoor ons koor bij concerten een andere hoek van de zaal moet kiezen, hetgeen natuurlijk niet optimaal is. Met improvisatie lukt het ons steeds weer ook hiervoor een goede oplosssing te vinden en kunnen wij de toehoorder toch een kwalitatief goed concert aanbieden. Concerten Elk jaar verzorgen wij in het Laakerhoes een concert, waarbij wij ernaar streven elk concert een speciaal tintje te geven, door deelname van andere koren, maar ook door gastoptredens van muziekgezelschappen en zelfs solisten. Ook kerstconcerten zijn elk jaar weer een succes, deze vinden in plaats in de kerk Onze Lieve Vrouwegeboorte in ons dorp, ook aan deze concerten leveren gastoptredens een mooie bijdrage. Wij beperken ons natuurlijk niet tot onze eigen concerten, maar nemen ook deel aan concerten van andere koren en muziekgezelschappen zelfs tot over de grens. Enkele de hoogtepunten waren o.a. ons concert in de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam en de deelname aan het OLKF (Open Limburgs Korenfestival) in de Oranjerie in Roermond. Ontspanning Naast goed en mooi zingen is het hoofdstuk ontspanning in ons koor heel belangrijk. De repetities worden serieus benaderd, maar tussentijds wordt er veel gelachen en ook optredens tijdens concerten worden met de nodige humor benaderd. Concertreizen hebben altijd als doel om de saamhorigheid te bevorderen. De reisdoelen voor en na optredens geven voor iedereen de mogelijkheid nieuwe plekjes te ontdekken. Zo hebben wij reizen naar Bad Honef en Mückeln (Eiffel in Duitsland) gehad, maar ook Brugge, Amsterdam en Middelburg komen in het rijtje voor. Een van de mooiste momenten zijn de jaarlijkse “Novi Cantus” feestavonden, waarbij onze eigen leden al dan niet met een artiest de avond organiseren en optredens verzorgen (live en m.b.v. karaoke). Financiën Tot slot ons financiële perikkelen. Naast de contributie die de leden in de kas storten, zullen er extra inkomsten gegenereerd moeten worden om grote uitgaven (piano, keyboard enz.) te kunnen opvangen. Hiertoe wordt tijdens ons concert b.v. een tombola gehouden, waarbij de prijzen door bedrijven in ons dorp en omliggende dorpen beschikbaar gesteld worden. Ook nemen wij deel aan de jaarlijks georganiseerde fietsroute van de Bokkeriejers, door een z.g. Bokkesjtal te bemannen en de fietser versnaperingen en muziek aan te bieden, om geest en lijf weer op te peppen om de route te kunnen vervolgen.
Ohé en Laak